Propagátory

Větší propagátory pro pěstování většího počtu sazenic, klonů nebo malých rostlin.